امیررضا مهرعلیزاده

دانشجویان محترم میتوانند جهت تجدید نظر در نمره های پایان ترم درس ریاضی یک (تابستان ۹۴) ، اسم و شماره دانشجویی خود را ارسال نمایند.

11